Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Obchodné zastúpenie vo vnútroštátnom a zahraničnom obchode 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Winkler
Objednací číslo 436101
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-818-5
Datum vydání Červenec 2010
Počet stran 312
Cena 520,- Kč
Anotace

Predkladaná publikácia sa komplexne zameriava na:
- právnu úpravu obchodného zastúpenia v právnom poriadku SR,
- právnu úpravu obchodného zastúpenia v práve EÚ, vo vybraných členských štátoch EÚ a v niektorých ďalších štátoch (USA, India, Japonsko, Čína),
- právnu úpravu obchodného zastúpenia v medzinárodných zmluvách a dohovoroch,
- niektoré súvisiace otázky (napr. hospodárska súťaž, prekážky podnikania v zahraničí).
Hlavným cieľom publikácie je komplexne postihnúť úpravu zastúpenia v medzinárodnom obchodnom styku a jeho jednotlivé formy a vyvodiť z teoretických analýz závery zahrňujúce analýzu existujúcu právnu úpravu a jej zhodnotenie, predpokladané vývojové trendy, námety na zlepšenie súčasnej právnej regulácie, ako aj odporúčania pre podnikateľskú prax.
Publikácia pozostáva z 3 základných častí - VŠEOBECNE O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ A SPROSTREDKOVANÍ, OBCHODNÉ ZASTÚPENIE VO VNÚTROŠTÁTNOM OBCHODE a OBCHODNÉ ZASTÚPENIE V ZAHRANIČNOM OBCHODE. V rámci týchto troch častí je osem kapitol, ktoré sa snažia skúmanú problematiku komplexne postihnúť. Osobitná časť je venovaná obchodnému zastúpeniu v slovenskej právnej úprave. Publikácia však predovšetkým skúma jednotlivé aspekty obchodného zastúpenia v zahraničnom obchode. Samostatná kapitola je venovaná prítomnosti cudzieho prvku v právnych vzťahoch súvisiacich so zastúpením.
Publikácia je vhodná pre právnikov, ale aj pre podnikateľov snažiacich sa predať svoje produkty v tuzemsku alebo v zahraničí, ako aj pre obchodných zástupcov zastupujúcich slovenské spoločnosti alebo zahraničných podnikateľov v SR.

« zpět