Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Demografické metody a analýzy: Demografie české a slovenské populace 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Klufová/Poláková
Objednací číslo WK0784
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-546-5
Datum vydání Říjen 2010
Počet stran 276
Cena 350,- Kč
Anotace

Předkládaná kniha se snaží osvětlit čtenáři, co, proč a jak studovat v demografii. Klade si za cíl poskytnout základní informace pro první vstup do této zajímavé vědní disciplíny a zároveň seznámit čtenáře s vývojem dvou populací, které se po určitou dobu vyvíjely společně, navzájem se ovlivňovaly a do jisté míry ovlivňují i nadále - populace ČR a SR.
Text je členěn do 11 kapitol, které zahrnují výklad o demografických a geodemografických jevech, struktuře obyvatelstva, přirozeném a migračním pohybu obyvatelstva, o demografické prognóze, úmrtnosti a další problematice týkající se této vědní disciplíny.
Publikace je komplexním studijním materiálem pro studenty demografie a další zájemce o vývoj metod i výsledky demografie jak v ČR, tak i v SR. Při dodržení odbornosti popisu termínů a algoritmů výpočtů je text psán srozumitelným jazykem i pro laickou veřejnost.

« zpět