Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Řeháček
Objednací číslo EPH66
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-346-2
Datum vydání Říjen 2010
Počet stran 208
Cena 520,- Kč
Anotace

Problematika představenstva akciové společnosti a postavení jeho členů je komplexní soubor, jenž zahrnuje řadu dílčích otázek, dotýká se mnoha právních institutů, je regulován řadou právních i mimoprávních norem. Předkládaná publikace se po praktické i teoretické stránce podrobně a celistvě zabývá otázkami spojenými s představenstvem akciové společnosti jakožto statutárním, řídícím a výkonným orgánem této společnosti, stejná pozornost je však věnována i právům a zejména pak povinnostem jednotlivých členů tohoto orgánu. Kniha se výrazným způsobem opírá o soudní judikaturu, vychází však i z tuzemské a zahraniční doktrinální literatury.
Publikace bude užitečná nejen členům představenstev akciových společností, ale všech kapitálových obchodních společností, stejně tak však i posluchačům a pedagogům na právnických fakultách a jiných vysokých školách, advokátům, soudcům a podnikovým (firemním) právníkům. Ocení ji však též každý, kdo vstupuje do styku s kapitálovými obchodními společnostmi, resp. s jejich vedoucími představiteli. .

« zpět