Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Základy práva Evropské unie pro ekonomy 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Týč
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-60-8
Datum vydání Listopad 2010
Počet stran 302
Cena 440,- Kč
Anotace

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva vychází již v šestém vydání, v němž byla aktualizována a přepracována především v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy.
Po úvodním popisu historických souvislostí procesu evropské integrace se autor postupně zabývá pravomocemi a organizační strukturou Evropské unie, jejím právním systémem včetně aplikace práva v jednotlivých členských státech, soudním systémem a interpretací práva EU. V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé aspekty fungování Evropské unie: složky jednotného vnitřního trhu (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu), evropské soukromé právo, ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele, ale i otázky pracovního práva a sociálního zabezpečení na unijní úrovni. Závěrečná část je věnována právním problémům členství České republiky v Evropské unii.
Publikace je koncipována především jako učební pomůcka pro posluchače vysokých škol, a to nejen právnického, ale i ekonomického zaměření.

« zpět