Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Vetešník/Jemelka
Objednací číslo BK22               
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-355-4
Datum vydání Prosinec 2010
Počet stran 564
Cena 1040,- Kč
Anotace Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona o přestupcích. Je v něm zohledňována související odborná literatura, závěry konzultačních dnů pořádných k přestupkové problematice Ministerstvem vnitra a pochopitelně též aktuální soudní judikatura, která pohled na jednotlivé paragrafy vhodně dokresluje. Na rozdíl od jiných komentářů se tento neomezuje pouze na samotný zákon o přestupcích, který se zejména ve své procesní části neobejde bez podpůrného použití správního řádu. Správní řád je pak nutné aplikovat v určitých případech částečně, v jiných plně (například v otázce základních zásad, doručování, provádění jednotlivých důkazů, opravných prostředků apod.) a v jiných vůbec. Aby bylo možné se v tom všem vyznat bez nutnosti dohledávat doplňující informace o obecných institutech správního řízení ve správním řádu či v jiných předpisech, je v tomto komentáři vše přehledně zpracováno, a to včetně nezbytných informací o správním řízení, bez kterých se ani přestupkové řízení neobejde. U jednotlivých paragrafů jsou uvedeny rovněž přehledy souvisejících ustanovení zákona o přestupcích, jiných právních předpisů, dostupné literatury a judikatury. Publikace obsahuje také ucelený přehled souvisejících právních předpisů a věcný rejstřík.

Komentář je určen nejen úředním osobám, které vedou řízení o přestupcích, či studentům škol s právním zaměřením, ale také všem, se kterými jsou přestupková řízení vedena a kterých se přímo dotýká. Může být tedy přínosem pro odbornou i laickou veřejnost a napomoci všem, kteří zákon o přestupcích aplikují, resp. vůči kterým je aplikován.
« zpět