Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Principy a zásady v právu - teorie a praxe Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kolektiv autorů
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-59-2
Datum vydání Prosinec 2010
Počet stran 384
Cena 400,- Kč
Anotace

Olomoucké debaty mladých právníků pořádané již od roku 2007 jsou konferencí mladých akademiků i praktiků a studentů doktorského studia v oblasti práva a právní vědy. Představují prostor pro otevřenou diskusi, výměnu názorů a tvořivé hledání odpovědí na nastolené otázky.

Sborník ze 4. ročníku konference, jehož tématem byly principy a zásady v právu, obsahuje více než 50 příspěvků účastníků z České i Slovenské republiky . Je rozdělen do čtyř částí: První část je věnována problematice principů a zásad z obecného teoreticko-právního pohledu a z pohledu ústavního práva, a také problematice uplatňování principů a zásad v mezinárodním a supranacionálním právu.
Ve druhé části autoři rozebírají vybrané principy a zásady soukromého práva a civilního procesu.
Třetí část se věnuje uplatňování principů a zásad v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení.
Čtvrtá část obsahuje příspěvky zaměřené na roli principů v právu trestním, správním a finančním.

« zpět