Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kolektiv autorů
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-57-8
Datum vydání Prosinec 2010
Počet stran 896
Cena 780,- Kč
Anotace

Soubor odborných statí z IX. mezinárodní vědecké konference

Kniha je souborem odborných statí účastníků IX. mezinárodní konference „Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010", která se konala ve dnech 12.-14. 9. 2010 v Praze. Konference byla pořádána pod záštitou děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc.
Konference se účastnili odborníci z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Běloruska, kteří se zabývají finančním právem.
Kniha je určena nejen pedagogickým pracovníkům a studentům vysokých škol, ale rovněž všem odborníkům, kteří se finančním právem v praxi zabývají.

Collection of Papers from the IXth International Scientific Conference

This book is a collection of papers of the participants of the IXth International Scientific Conference "Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010", which took place in Prague from 12th to 14th September 2010. The conference was held under the auspices of Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Dean of the School of Law, Charles University in Prague.
The conference took place with the participation of experts from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Russia and Belarus, who engage in financial law. The book is meant for not only university teachers and students, but also all experts, who occupy themselves with financial law in practice.

« zpět